Home Industry NewsChemicals and Materials Global Gibberellin Acid (GA) Market Forecast 2018-2023: Jiangsu Fengyuan Bioengineering, Jiangxi Xinruifeng Biochemical, Shanghai Tongrui Biotech and Sichuan Longmang Fusheng Biotech